Algoritmen en Datastructuren

Zie je een foutje? Email mij op frits.dannenberg@hu.nl

Een visualisatie van verschillende algoritmes (via U of San Fransisco)

Extra opgaven

Probleem van de rode en zwarte sokken

Klassen in Python
A solution for heapsort
A solution for mergesort
A solution for quicksort
Code uit de les, 30 nov 2018